Podporujeme Mary’s Meals

Čo je to Mary’s Meals?

Celosvetová organizácia, ktorá poskytuje stravu deťom na celom svete. Možno si predstavujete, že jednoducho posielajú peniaze do cudziny a kto vie, čo sa s nimi potom deje. Také jednoduché to ale nie je. Mary's Meals dodáva obedy do škôl v najchudobnejších oblastiach, vďaka čomu podporuje sústredenie detí a ich energiu, čím im pomáha so vzdelaním a tým aj na ceste k lepšej budúcnosti.

A kto to jedlo pripravuje? Matky alebo iní príbuzní daných detí! To je jedna z podmienok podpory detí v rámci Mary's Meals. Ženy sa teda vo varení striedajú.

“Pevne veríme a tiež vidíme, že každé dieťa na svete si zaslúži vzdelanie a dostatok jedla. A chápeme, aký veľký rozdiel to urobí, ak sa dieťa môže každý jeden deň najesť. Energia získaná zjedeným jedlom a vložená do učenia v dôsledku pomáha k lepšiemu sústredeniu a teda aj k lepším výsledkom v učení.”

Ako sa nakladá s darovanými peniazmi?

"Veríme v dôležitosť efektívneho nakladania so všetkými darmi, ktoré nám boli zverené a naším cieľom je, aby naša činnosť bola transparentná pre všetkých darcov a tých, ktorí sa podieľajú na našej práci. V celosvetovom meradle Mary's Meals dlhodobo prekračuje svoj záväzok minúť minimálne 93 centov z každého darovaného eura na charitatívne aktivity. Podrobné informácie o hospodárení s našimi darmi sú k dispozícii v našich výročných správach."

Akým spôsobom pomáha Day Spa Shop?

To, že radi pomáhame ľuďom už asi viete vďaka našej snahe dodávať vám čo najkvalitnejšie produkty zamerané na zdravý životný štýl. Preto vás asi neprekvapí, že sa snažíme urobiť ešte niečo navyše. Naša pomoc spočíva v pravidelných príspevkoch pre organizáciu Mary's Meals a mimo toho im tiež pomáhame s prevádzkovaním e-shopu.

Ako môžete pomôcť vy?

Na oficiálnej webovej stránke nájdete okrem množstva aktuálnych informácií aj niekoľko spôsobov, akými môžete pomôcť aj vy. Tým najjednoduchším je zaslať sumu podľa vlastného výberu priamo na účet Mary's Meals. Existujú však aj iné spôsoby, napríklad možnosť zapojiť sa do Výziev, pomôcť pri distribúcii letákov alebo dokonca pripraviť vlastnú prezentáciu o Mary's Meals pre vaše okolie.