GDPR

INFORMAČNÉ MEMORANDUM

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám poskytujeme informácie o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov správcom Day Spa Shop s.r.o., IČ: 27754626, so sídlom Cejl 107, Brno, 602 00, zapísaným v OR vedenom mestským súdom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 56737, ktorá prevádzkuje nasledujúce webové stránky:

www.day-spa-shop.sk

z právneho titulu za účelom

 • plnenia zmluvy, podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  ✓ (poskytnutie služby, doručenie tovaru)

 • plnenia právnej povinnosti, podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  ✓ (účtovníctvo, spolupráca so štátnymi inštitúciami)

 • právoplatného záujmu, podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  ✓ (marketing, re-targeting, analytika webových stránok)

 • súhlasu subjektu údajů, podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  ✓ (ponuka tovaru a služieb, zasielanie obchodných správ a newsletterov)

Odporúčame Vám, aby ste si informácie dôkladne prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Ak by ste aj tak niečomu nerozumeli, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

OBSAH

 1. Kdo spracúva Vaše osobné údaje?
 2. Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?
 3. Ktoré Vaše osobné údaje spracúvame?
 4. Ako chránime Vaše osobné údaje?
 5. Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?
 6. Aké máte práva k Vašim osobným údajom?
 7. Kde sa dozviete viac?

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Správcom osobných údajov, čiže osobou, ktorá určuje účely a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom, je spoločnosť:

DAY Spa Shop s.r.o., Cejl 107, 602 00 Brno, IČ: 27754626, DIČ: CZ27754626, zastúpená konateľom Mgr. Vladimírom Panešom, kontakt: +420 777 043 785. Spoločnosť je vedená Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 56737.

Kontaktovať nás taktiež môžete prostredníctvom týchto údajov: adresa: Cejl 107, 602 00 Brno
telefón: +420 777 043 785
e-mail: panes@day-spa.cz

Spracovateľ Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete, sú za vyššie uvedeným účelom spoločnosti:

 • účtovnícka spoločnosť
 • dodávatelia tovaru
 • dopravcovia (PPL, Zásielkovňa)
 • reklamné a analytické spoločnosti (Google, Facebook, Smartsupp)
 • spracovatelia a poskytovatelia e-mailových kampaní (Mailchimp)
 • dátové úložisko cloud Microsoft OneDrive
 • poskytovateľ webhostingu (Wedos)

2. Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

 

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o ochrane osobným údajov ("GDPR") a zákonom spracovaní osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy a plnenia právnej povinnosti prebieha preto, aby sme zaistili všetky naše aj Vaše práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním tejto služby.

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Všetky Vaše osobné údaje za uvedeným účelom spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje pre účel plnenia zmluvy a plnenia právnej povinnosti spracúvame po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Vaše osobné údaje pre účel právoplatného záujmu a aktivity, ku ktorým ste poskytli svoj dobrovoľný súhlas (newsletter) spracúvame po dobu 2 rokov, alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Po uplynutí doby budú Vaše osobné údaje vymazané. To neplatí v prípade spracovania osobných údajov pre účely, pre ktoré nie je vyžadovaný súhlas.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov za týmto účelom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

3. Ktoré Vaše osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás, a to v rozsahu:

 • Základné identifikačné údaje (plnenie zmluvy, plnenie právnej povinnosti)
  • meno
  • priezvisko
  • fakturačná adresa, doručovacia adresa
  • IČO, DIČ (v prípade, že podnikáte)
 • Kontaktné údaje (plnenie zmluvy, právoplatný záujem)
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa
 • Informácie z interakcií s Vami (plnenie zmluvy, právoplatný záujem)
  • informácie zo záznamov telefonických hovorov
  • pomocou e-mailu, chatu, sms
 • Analýza návštevnosti webových stránok (právoplatný záujem)
  • IP adresa
  • dáta z Google analytics, Google adwords
  • dáta z FB Pixel
  • dáta z aplikácie Smartsupp
  • cookies

a ktoré ste nám poskytli na základe Vašeho súhlasu za stanoveným účelom.

4. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Môžete si byť celkom istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme starostlivo a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

5. Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti odovzdávame ku spracovaniu iba vyše uvedeným spracovateľom, a to spoločnostiam

 • účtovnícka spoločnosť
 • dodávatelia tovaru
 • dopravcovia
  • PPL s.r.o., IČO: 25194798
 • reklamné a analytické spoločnosti, sociálne siete
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu:
   https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu:
   https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685

  • Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681

 • spracovatelia a poskytovatelia e-mailových kampaní
  • Mailchimp The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA
 • poskytovatelia cloudových služieb, dátové úložisko cloud Microsoft OneDrive
  • Microsoft Ireland Operations Ltd., so sídlom One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland
 • poskytovateľ webhostingu
  • WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708

čo je nevyhnutné pre zaistenie vyššie uvedeného účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje, a to meno a e-mailová adresa sú odovzdávané do krajín mimo Európsku úniu (do krajiny mimo Európsku úniu) alebo do medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

6. Aké máte práva k Vašim osobným údajom?

Vo vzťahu k Vašim osobných údajom, ktoré spracúvame, máte nasledujúce práva, ktoré voči nám ako správcovi môžte uplatnit:

 • právo získať potvrdenie o (ne)spracúvaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame;
 • právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú nepresné alebo neúplné;
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené právnymi predpismi;
 • právo vzniesť námietku proti sprovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému správcovi.

Svoje práva môžete uplatniť elektronicky e-mailom alebo písomným podaním doručeným na adresu sídla spoločnosti, ako je uvedená v tomto informačnom memorande. K tomu môžete požiadať o zodpovedajúce formuláre dostupné na webovej stránke uvedenej v tomto informačnom memorande. Vzhľadom k tomu, že Vaše osobné údaje pre tento účel spracúvame na základe Vaše súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním takýchto osobných údajov kedykoľvek odvolať. K tomu môžete využiť formulár dostupný na niektorej webovej stránke uvedenej v tomto informačnom memorande.

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho úradu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, IČO: 708 37 627, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

7. Kde sa dozviete viac?

 

A akýmikoľvek otázkami, týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov, sa môžete obrátit na kontaktnú osobu, ktorou je:

Vladimír Paneš
email: panes@day-spa.cz

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz